Media information listed on this page:
For more information please contact Us.
PRESS RELEASE PERSVERKLARING
Groundbreaking bird guide unlocks sound from pictures Baanbreker-voëlgids ontsluit klank uit foto's
Briza Publications has revolutionised birding. Sappi Birds of South Africa by Saartjie Kidson and Herman van Niekerk perfectly combines presentation and format with Callfinder® technology. Professionals and novices alike are ecstatic about the portable, user-friendly Callfinder® that unlocks sound from the pictures. Practical and logical grouping, interesting facts and user-friendly features make this publication a must for any nature lover.

Downloads:
 1. Sappi_Birds_afr_eng_50.doc
 2. Sappi_Birds_Eng_200.doc
 3. Sappi_Birds_Eng_400.doc
 4. Sappi_Birds_Eng_600.doc
Sappi Voëls van Suid-Afrika deur Saartjie Kidson en Herman van Niekerk oortref met die revolusionêre perfekte kombinasie van aanbieding en hanteerbaarheid met Klankleser® tegnologie. Van beginner tot kenner is gaande oor Briza Publikasies se Klankleser® wat klank uit foto's ontsluit - enige tyd, enige plek. Praktiese en logiese groepering, omvattende inligting en gebruikersvriendelikheid maak hierdie publikasie 'n moet vir enige natuurliefhebber.

Downloads:
 1. Sappi_Birds_afr_eng_50.doc
 2. Sappi_Voëls_Afr_200.doc
 3. Sappi_Voëls_Afr_400.doc
 4. Sappi_Voëls_Afr_600.doc
COVER - Sappi BIRDS OF SOUTH AFRICA Callfinder® ready OMSLAG - Sappi VOëLS VAN SUID-AFRICA Klankleser® gereed
Click on image to download


Eng_Cover_Lowres.jpg
Click on image to download


Eng_Cover.jpg
Click on image to download


Eng_Cover_3D.tif
Click on image to download


Afr_omslag_laeresolusie.jpg
Click on image to download


Afr_Omslag.jpg
Click on image to download


Afr_Omslag_3D.tif
SPECIFICATIONS OF THE BOOK / SPESIFIKASIES VAN DIE BOEK
Sappi Birds of South Africa / Sappi Voëls van Suid-Afrika
ISBN (ENG): 978 1 920217 33 4
ISBN (AFR): 978 1 920217 32 7
Extent: 320 pages
Format: 168 x 240 mm, Integra bind soft cover
Languages: Afrikaans and English
Available: www.briza.co.za
Callfinder size: 155 x 35 x 30 mm
Features: Volume control and mode selector, standard 3.5 mm jack, USB port for updating sound database form www.brizabirdguide.co.za, Callfinder sensor, 2GB memory card, two AAA rechargeable batteries
Info Sheet: Sappi_Birds_of_SA_infosheet.jpg
SPREADS
Click to download


spread3D.tif
Click to download


P9.jpg
Click to download


Scientific_Name_Index_p315.jpg
Downloads English:
 1. Dualdex.pdf
 2. FOREWORD.doc
 3. Shapefinder_and_colour_coding 2.jpg
 4. EngShapefinder_Low-Res.pdf
 5. EngScientific_index_315-319Wetensk.pdf
 6. Eng88-89_highres.pdf
 7. Eng90-91_highres.pdf
 8. Eng98-99_roof.pdf
 9. Eng104-105_highres.pdf
 10. Eng120-121_highres.pdf
 11. Eng132-133_highres.pdf
 12. Eng204-205_highres.pdf
 13. Eng258-259_highres.pdf
Downloads Afrikaans:
 1. Dualdex.pdf
 2. Afr0_Lowres.pdf
 3. AfrShapefinder_Low-Res.pdf
 4. Afr88-89_highres.pdf
 5. Afr90-91_highres.pdf
 6. Afr104-105_highres.pdf
 7. Afr120-121_highres.pdf
 8. Afr132-133_highres.pdf
 9. Afr204-205_highres.pdf
 10. Afr258-259_highres.pdf
PHOTOGRAPHS / FOTO'S
Click on image to download


BH.jpg
Click on image to download


MG_4808_ff_Lotz.jpg
Click on image to download


MG_9236_Lotz.jpg
Click on image to download


Whitefaced_Duck_BH.jpg
Click on image to download


DSCF2004_HvN.jpg
Click on image to download


IMG_2806_Lotz.jpg
Click on image to download


IMG_3151_ok_Lotz.jpg
Click on image to download


The_joys_of_life_Lotz.jpg
Click on image to download


Black Stork_Ben Harmse.jpg
Click on image to download


Coucal_Lotz.jpg
Click on image to download


CrestedBarbet_BH.jpg
Click on image to download


MarshallEagle_ BH.jpg
Click on image to download


MG_1318xc_1_Lotz.jpg
Click on image to download


MG_2411_Lotz.jpg
Click on image to download


LangkuifArend_Lotz.jpg
Click on image to download


Please_Lotz.jpg
THE AUTHORS DIE OUTEURS
Click on image to download

Saartjie Kidson
Co-author of Spotter's Guide to Birds series.
Click on image to download

Herman van Niekerk
Writer of 11 books and more than 300 articles.
Download: Authors 200 words.doc

Saartjie Kidson and Herman van Niekerk, the authors, in 2003 discovered a shortcoming in local bird guides and immediately started to work on a new series of innovative bird guides. Their knowledge, love of nature and involvement in bird watching and nature conservation ideally equipped them for such a comprehensive project. Two popular regional bird guides, Spotter's guide to birds of the Bushveld and Spotter's guide to birds of the Lowveld, were completed with accompanying, value-adding DVD's and a bird call CD. Then the giant step was taken to produce a national bird guide based on the same concept. Advanced technology, however, now made it possible to replace the separate DVD's with the Callfinder® greatly enhancing the accessibility of bird calls. A first for South Africa.

The authors are convinced that bird watching in South Africa will henceforth change substantially and that an entire new generation of young, technologically minded people will become dedicated bird watchers.

Saartjie was, amongst others, also a founder member of the Naboomspruit Bird Club and Herman of Friends of Nylsvley. Herman also published various other books.
Download: Outeurs 200 woorde.doc

Saartjie Kidson en Herman van Niekerk, die outeurs, het in 2003 'n leemte in plaaslike voëlboeke raakgesien en ernstig aan 'n nuwe reeks innoverende voëlgidse begin werk. Hulle kennis, liefde vir die natuur en betrokkenheid by voëlkyk en natuurbewaring het hulle paslik toegerus vir so 'n omvangryke projek. Die gewilde Kitsgids tot voëls van die Bosveld en Kitsgids tot voëls van die Laeveld, is voltooi met waarde toevoegende DVD's en 'n voëlklanke CD daarby. Daarna is die reuse sprong geneem om basies dieselfde konsepte oor te dra na 'n nasionale Suid-Afrikaanse voëlgids. Gevorderde tegnologie wat deur Briza Publikasies ingespan is, het dit egter nou moontlik gemaak om die afsonderlike DVD met die klankleser® te vervang en sodoende die toeganklikheid van die klanke aansienlik verbeter. 'n Eerste vir Suid-Afrika.

Die outeurs is oortuig daarvan dat voëlkyk in Suid-Afrika nou grootliks gaan verander en dat veral 'n nuwe geslag jong voëlkykers die geleentheid en tegnologie gaan aangryp en toegewyde voëlkykers gaan word.

Saartjie was, onder andere, ook stigterslid van die Naboomspruitvoëlklub en Herman van Friends of Nylsvley. Herman het ook reeds verskeie ander boeke gepubliseer.
WEBSITE LINKS / WEBBLADSKAKELS
 1. www.briza.co.za
 2. www.brizabirdguide.co.za
 3. www.sappi.com
Callfinder® / Klankleser®
Click to download


hand_and_book.png
Click to download


Pen.png
Click to download


Syaansig_van_pen.png
VIDEO / VIDEO
 1. fish_eagle_short.mp3
LOGOS / LOGO'S
Click to download


logo_callfinder_READY.png
Click to download


logo_callfinder.png
Click to download


klankleser_gereed_logo.png
Click to download


klankleserlogo.png
Click to download


Briza_logo.jpg
Click to download


Briza_logo.TIF
Click to download


Logo_Sappi_Inspired_by_life.jpg
Click to download


Logo_Sappi.tif
Click to download


Canon_Logo.JPG
Click to download


LOGO_Zeiss.jpg
Click to download


Resilient.jpg
Click to download


swarovski_logo.jpg
QR CODE / QR-KODE
Click to download

qr.birdguide.png
Click to download

qr.briza.png
CONTACT INFORMATION BRIZA PUBLICATIONS
PO Box 11050
Queenswood
0121
121 Soutpansberg Road
Riviera
0084
Tel: 012 3293896
Fax: 012 3294525
Email: books@briza.co.za
Website: www.briza.co.za
Bird website: www.brizabirdguide.co.za
FEATURES
HOME     |     PRODUCTS     |     BIRDING TIPS     |     ORDER     |     MEDIA     |     BIRD CALLS     |     SPONSORS     |     CONTACT
Website Terms | Administration © Briza Publications - All rights reserved